Maandag 15 oktober: Algemene Ledenvergadering KV Wolderwijd

AlgemeneHet bestuur van KV Wolderwijd nodigt hierbij alle leden en ouders van leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze ALV vindt plaats op maandag 15 oktober in onze kantine en zal beginnen om 19:30 uur.
De kantine is open vanaf 19:00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 23 oktober 2017
 4. Jaarverslag Bestuur KV Wolderwijd
 5. Jaarverslagen commissies KV Wolderwijd
 6. Financieel verslag 2017/2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing nieuw lid
 9. Begroting 2018/2019
 10. Bestuursmededelingen
 11. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en niet herkiesbaar
  2. Aftredend en herkiesbaar seizoen
  3. Nieuw bestuurslid
 12. Jaar thema “Zichtbaarheid”
 13. Uitleg effecten AVG
 14. Rondvraag
 15. Sluiting Voorzitter

Activiteiten Agenda

Giga Kangoeroe dag 2019
dinsdag 28 mei
Aanvang: 08:30
Seizoensafsluiting
zaterdag 29 juni
Aanvang: 16:00

Bestuursagenda

Geen evenementen

Competitie Agenda

Geen evenementen

Facebook KV Wolderwijd logo