Hallo, heb je een vraag? Of wil je iets weten? Dat kan eenvoudig door te gaan 'Appen' Of stuur een mailtje naar info@kvwolderwijd.nl

Chat met ons via WhatsApp
Close and go back to page

Maak kennis met korfbal: doe gratis mee aan onze proeftrainingen.
Klik hier voor alle info

Reglement 'Erelid KV Wolderwijd'

Het bestuur benoemt een Erelid van KV Wolderwijd.

Een Erelid kan wordt gepromoveerd uit de groep van Leden Van Verdienste.
Het Erelid is lid van KV Wolderwijd, minimaal 20 jaar lid van KV Wolderwijd, is minimaal 15 jaar bij KV Wolderwijd actief als vrijwilliger, bestuurslid of commissielid en heeft zich op vrijwillige basis buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.
Een Erelid heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de interne of externe positionering van de vereniging of heeft op vrijwillige basis een bijzondere verdienste bij een speciaal Project gehad. Hiervoor genoemde bijdrage moet geheel belangeloos zijn geweest.

De zwaarte van de uitgeoefende functie(s) (bijdrage) wordt meegenomen in de beoordeling van het wel / niet benoemen tot Erelid. Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van onze vrijwilligers worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van een aanvraag/voordracht. Indien er een vrijwilligersvergoeding is verstrekt die niet in verhouding staat met de geleverde prestatie kan het bestuur een uitzondering goedkeuren.

Een kandidaat Erelid moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht. Bij het royeren van een lid door het bestuur, vervalt automatisch de titel Erelid.

Onderscheidingen worden in principe alleen toegekend als betrokkene nog actief in functie is dan wel afscheid neemt. Echter is het wel mogelijk om postuum Ereleden te kunnen benoemen.

Een voordracht voor een onderscheiding Erelid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten (onderbouwing). Tevens kan een voordracht door het bestuur worden gedaan.

De huldiging (uitreiking certificaat) met eventueel bijbehorende toespraak wordt tijdens de jaarlijkse ALV door een bestuurslid van KV Wolderwijd gedaan en voorbereid, bij voorkeur door de voorzitter van KV Wolderwijd.

Bij het huldigen van Ereleden wordt aan de betreffende personen een ingelijst certificaat uitgereikt, tevens wordt het lid opgenomen op de vermelding in de kantine;

Dit reglement wordt jaarlijks door het bestuur bekeken, geëvalueerd en indien nodig actueel gemaakt. Hierbij kunnen wijzigingen in het reglement optreden.
Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt verwezen naar de statuten van KV Wolderwijd. Daar waar dit reglement en de statuten van KV Wolderwijd niet in voorzien, beslist het bestuur.


Benoemd tot "Erelid" KV Wolderwijd:

26 mei 1997 - Gerda Nieuwenhuis 

 

 • Glasbewassingnederland.nl
 • DYZLE, temperatuurbewaking voor professionals
 • Official Pizza partner KV Wolderwijd
 • DYZLE, temperatuurbewaking voor professionals
 • Bakker Bart
 • Onze KV Wolderwijd webshop
 • KorfbalTotaal.nl
 • Fysio Focus Zeewolde
 • De goedkoopste kwaliteits zonweringen
 • Financiële Dienstverlening
 • Stoffeerderij Vonk voor al uw stoffeer klussen
 • Freelance Audio engineering, Advies, Verkoop en Verhuur.
 • Drankenspeciaalzaak in Zeewolde
 • Voor al uw maatwerk
 • De schilders met garantie uit Zeewolde

Evenementen Agenda

Geen evenementen

Competitie Agenda

Oefenwedstrijden ZAAL


Datum: zaterdag 04 november
Aanvang: 09:00 uur.


Bestuursagenda

Geen evenementen

Kantine Agenda

Geen evenementen