Sporten doe je voor je plezier!

Korfbalvereniging Wolderwijd is een vereniging die open staat voor iedereen uit de samenleving. Onze vereniging biedt alle leden de ruimte prestatiegericht óf recreatief te korfballen.

KV Wolderwijd wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. Gedrag en/of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Hieronder valt ook: pesten, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie.
Leden, ouders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers of toeschouwers die te maken krijgen met ongewenst of intimiderend gedrag en hier met iemand over willen spreken kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van KV Wolderwijd.

De VCP is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag en/of (seksuele) intimidatie en biedt daarin een luisterend oor. Een gesprek met de VCP is in beginsel altijd vertrouwelijk. De VCP zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning, advies en informatie. Soms is dat genoeg om zelf weer te weten wat te doen. In andere gevallen kan de VCP de melder doorverwijzen naar iemand binnen de vereniging of naar (hulpverlenende)instanties.

De VCP bespreekt elk incident geanonimiseerd en in grote lijnen met een afgevaardigde uit het bestuur. Dit omdat het bestuur verantwoordelijk is voor een veilige vereniging voor iedereen.

Positie binnen de vereniging

De VCP valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter maar maakt in deze functie geen deel uit van het bestuur.

Anita Meijer
Telefoon: 06-41585942
vcp@kvwolderwijd.nl